Nationella multidisciplinära TSC teamet


Nationella multidisciplinära TSC teamet / TSC expert-team

Neurologi

Maria Dahlin, neuropediatrik, ALB, Stockholm
Mats Eriksson, neuropediatrik, ALB, Stockholm, Gillbergcentrum, Gtb
Paul Uvebrant, neuropediatrik, Drottning Silvias Barn Ungdomssjukhus, Göteborg
Gunilla Drake, neuropediatrik, Drottning Silvias Barn Ungdomssjukhus, Göteborg
Ann-Charlotte Andreasson, neuropediatrik, Drottning Silvias Barn Ungdomssjukhus, Göteborg
Johan Lundgren, neuropediatrik, Lund
Olof Rask, neuropediatrik, Lund
Staffan Lundberg, neuropediatrik, Akademiska, Uppsala
Magnus Nilsson, neuropediatrik, Piteå, Umeå
Niklas Timby, neuropediatrik, Umeå universitetssjukhus, Umeå
Magnus Lundkvist, vuxenneurologi, KS, Huddinge

Neuropsykiatri

MaiBritt Giacobini, PRIMA barn – och vuxenpsykiatri, Järva, Stockholm

Njurläkare

Peter Hemmingsson, vuxennefrolog, KS Huddinge
Märta Englund barnnefrolog, Sachsska barn o ungdomssjukhuset, Stockholm

Hudläkare

Maria Palmetun, Ekbäck hud, Örebro

Lungläkare

Maryam Fathi, thorax, KS Solna

Vuxenhabilitering

Monica von Heijne, vuxenhabilitering, DS, Stockholm el KS, Huddinge

Tänder/Mun

Marianne Lillehagen, tandläkare, Mun-H-center, Göteborg

Genetiker

Britt-Marie Anderlid, CSD, Stockholm, Centrum för molekylärmedicin, KI, Stockholm
Ann Nordgren, CSD, KI, Stockholm, NFSD, Nationella Funktionen för Sällsynta Diagnoser