Nationella multidisciplinära TSC teamet


Nationella multidisciplinära TSC teamet / TSC expert-team

Paul Uvebrant neuropediatrik, Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus, Göteborg

Gunilla Drake neuropediatrik, Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus, Göteborg

Maria Dahlin neuropediatrik, ALB, Stockholm

Johan Lundgren neuropediatrik, Lund

Olof Rask neuropediatrik, Lund

Staffan Lundberg neuropediatrik, Akademiska, Uppsala

Magnus Nilsson neuropediatrik, Piteå, Umeå

Niklas Timby neuropediatrik, Umeå Universitetssjukhus, Umeå

Mats Eriksson neuropediatrik, ALB, Stockholm, Gillbergcentrum

Peter Bárány njurmedicin, KS Huddinge

Märta Englund, barnnefrolog, Sachsska barn o ungdomssjukhuset, Stockholm

Maria Palmetun Ekbäck hud, Örebro

Maryam Fathi thorax, KS Solna

Monica von Heijne vuxenhabilitering, DS, Stockholm el KS, Huddinge

Eva-Lotta Sjögreen Mun-H-center, Göteborg

Ann Nordgren klin gen, Centrum för Sällsynta diagnoser, KI, Stockholm

Britt-Marie Anderlid klin gen, Centrum för Sällsynta diagnoser, Centrum för molekylärmedicin, KI, Stockholm