TCS-teamet


Möte med Nationella TSC- expert-teamet i Stockholm 2015-04-17 I samband med TSC-årsmöteshelg hölls ett möte med nationella TSC-expert-teamet […]

Expertmöte Stockholm 17 April -15I anslutning till läkardagen i Göteborg den 4: april 2014 bildades och formerades vårt nya Multi Diciplinära Team […]

Multi Diciplinära Teamet