Autism


Äntligen har den kommit på svenska!! Broschyren TSC kroppen / med förenklade rekommendationer. Ett fantastiskt faktablad med små […]

TSC kroppen


En konferens om det aktuella kunskapsläget inom autismspektrumet. Konferensen arrangeras av Center of Neurodevelopmental Disorders på Karolinska Institutet […]

Fokus på Autism
I April var det en stor konferens om autism i Stockholm – Temat var ”Från diagnos till funktion” […]

Fokus på Autism 2012