TSC Länskontaktpersoner


TSC Sveriges Länskontaktpersoner

Personerna du finner nedan, är länskontaktpersoner för TSC Sverige i sitt län. Tankarna med dessa kontaktpersoner är att initiera och främja de sociala nätverken i varje region. Det kan handla om middagar, korvgrillning, gå på ett idrottsevenemang tillsammans eller annatso m medlemmarna i det specifika länet finner lustfullt. Länskontaktpersonerna rapporterar sin verksamhet 1 gång/år, innan föreningens rikstäckande årsmöte, direkt till TSC Sveriges styrelse och har också ekonomiska medel till sitt förfogande direkt ur TSC Sveriges budget.

Då all sjukvård i Sverige är organiserad efter sjukvårdsregioner har även TSC Sverige en Sjukvårdsregions översikt. Den hittar du på hemsidan, under styrelsefliken. Är din kontakt av sjukvårdande karaktär bör du istället kontakta någon av de kontaktpersoner som finns i just din sjukvårdsregion.

Blekinge
Mari Eriksson, [email protected]
Dalarna
Jonny & Kerstin Westbom, [email protected]
Gotland
Vakant
Gävleborg
Vakant
Halland
Louise Wallmander, [email protected]
Jämtland
Vakant
Jönköping
Anna Lönander, [email protected]
Kalmar
Sofia Näslund, [email protected]
Kronoberg
Vakant
Norrbotten
Mona Holmström, [email protected] tel.070-300 08 08
Skåne
Rickard Grann, [email protected] tel.070-424 99 00
Stockholm
Sofia Garcia Sahl, [email protected]
Södermanland
Petra Moström, [email protected]
Uppsala
Vakant
Värmland
Vakant
Västerbotten
Vakant
Västernorrland
Annika Aynsley, [email protected]
Västmanland
Vakant
Västra Götaland
Annika H Juhlin, [email protected] tel.076-800 11 81
Örebro
Sven Helin, [email protected] tel.070-543 00 86
Östergötland
Sofia Palo, [email protected]