Sjukdomsfakta
Äntligen har den kommit på svenska!! Broschyren TSC kroppen / med förenklade rekommendationer. Ett fantastiskt faktablad med små […]

TSC kroppen2016 TSC Global Awareness Day / Internationella TSC – dagen                                                  31 Fakta Tuberös Skleros Complex (TSC) är […]

TSC Global Awareness Day


Världsledande TSC-experten, professor Darcy Krueger, neurolog, kliniker och forskare, Director vid välrenommerade TSC-kliniken i Cincinnati, USA, ordförande vid […]

TSC road-trip runt Sverige


I anslutning till läkardagen i Göteborg den 4: april 2014 bildades och formerades vårt nya Multi Diciplinära Team […]

Multi Diciplinära Teamet
För alla familjer som aldrig fått chansen att delta på en familjevistelse på Ågrenska vill vi i föreningen […]

Familjevistelse på Ågrenska

TSC Sverige har i samarbete med Drottning Silvias barnsjukhus och Centrum för Sällsynta diagnoser i Göteborg glädjen att […]

Läkardag om TSC 4 April 2014