Petrus De Vries

Perus De Vries – beteendevetare från Sydafrika

Petrus de Vries har studerat vi universitetet i Cambridge och är en mycket flitigt anlitad petrus de vriesföreläsare. Hans är otroligt kunnig när det gäller beteendeforskning, inom NPF-området. Han har sin dagliga gärning i Kapstaden, Sydafrika. Petrus de Vries har varit besök i Sverige vid TSC Sveriges årsmöten. Han föreläste hos oss både 2014 på Scandic Hotell i Göteborg och 2017 på Elite Hotell i Luleå.

Petrus pratar mycket bra och tydlig engelska vilket är har gjort att han har fått fram sitt budskap på ett mycket bra sätt. Även om man knappt förstår engelska, förstår man honom bra. Petrus är en tämligen humoristisk, vilket är ovanligt i dessa kretsar…TSC Sverige har i samarbete med Drottning Silvias barnsjukhus och Centrum för Sällsynta diagnoser i Göteborg glädjen att […]

Läkardag om TSC 4 April 2014