Petrus De Vries

Petrus de Vries har studerat vi universitetet i Cambridge och är en mycket flitigt anlitad petrus de vriesföreläsare när det gäller beteendeforskning inom NPF-området. Petrus de Vries har sin dagliga gärning i Kapstaden, Sydafrika.
Petrus de Vries har varit besök i Sverige vid TSC Sveriges årsmöten vid flera tillfällen, senast 2014 på Scandic Hotell i Göteborg. Petrus pratar mycket bra och tydlig engelska vilket är har gjort att han har fått fram sitt budskap på ett mycket bra sätt. Petrus de Vries är dessutom humoristisk…


Rapport från Nationella Multidisciplinära TSC Expertteamet

Rapport från Nationella Multidisciplinära TSC expertteamets konferens och Läkardagen 5 maj 2017 i Luleå Kvällen och morgonen innan […]