The Family Dermatology Life Quality Index


(Dermatologiskt Familje-Kvalité-Index)

Frågorna, nedan, relaterar till hur din anhörigs/partners hudsjukdom har påverkat din livskvalité under den senaste månaden. Var snäll och läs frågorna noggrant och markera endast ett svarsalternativ för varje fråga.

Undersökningen är avslutad 2015-01-25