styrelsen

Styrelsen för TSC Sverige 2020/2021

Om du/ni har frågor eller funderingar, så tveka inte att kontakta någon av oss i TSC Sveriges styrelse. Förutom huvudstyrelsen finns också Regionala Sjukvårdsregioner med egna kontaktpersoner. De regionala verksamheterna har en egen budget i föreningens kassa och de lyder direkt under huvudstyrelsen när det gäller redovisning och fördelning av pengar. Hela listan över hur Sverige är indelat och vilka som är föreningens kontaktpersoner i de olika regionerna kan ni läsa på denna PDF – Sjukvårdsregioner TSC. Slutligen finns det också ett stort antal Läns kontaktpersoner som har som uppgift att främja samverkan mellan medlemmarna och uppmuntra till deltagande i kultur- och samhällsliv i det egna länet. I några få län har föreningen inga eller väldigt få medlemmar men i de allra flesta finns minst en särskild kontaktperson som fungerar som ”spindeln i nätet” när det gäller just sociala aktiviteter, träffar, middagar och annat som främjar ett gott och rikt liv. Här kan ni läsa vilka dessa kontaktpersoner är och vilket län de ansvarar för. PDF – Läns Kontaktpersoner TSC