Berit Öberg rapporterar från TSC expertteamets konferens i Luleå


Berit Öberg rapporterar från Nationella Multidisciplinära TSC expertteamets konferens och Läkardagen 5 maj 2017 i Luleå

Kvällen och morgonen innan Läkardagen, i samband med årsmöteshelgen i Luleå, samlades medlemmar i Nationella Multidisciplinära TSC expertteamet till konferens. Tolv läkare deltog och ytterligare tre från teamet fanns på plats på Läkardagen, tillsammans representerande hjärna, hud, njurar, tänder, genetik, neuropsykiatri och habilitering. Konferensen började med en kort presentation av var och en. Ett Nationellt Handläggningsstöd för utredning och behandling av barn med TSC presenterades.
>>>Läs hela Berits artikel här<<<