Internationellt


Under denna rubrik publicerar vi rapporter från olika internationella möten, där TSC föreningen i Sverige, varit representerade.