Föreningen


Välkomna till vår förening, TSC SVERIGE!

Tillsammans kan vi göra vardagen lättare!

Svenska föreningen för Tuberös Skleros bildades 1991 på initiativ av föräldrar. Idag har föreningen drygt 700 medlemmar, familjer, enskilda och personal. Vi är en ideell förening helt utan vinstintressen och samtliga styrelseledamöter arbetar oavlönat i föreningen. Vi strävar efter att arrangera föreläsningar och familjehelger. En medlemstidning utkommer med tre nummer per år. År 2012 bytte föreningen namn till TSC Sverige – detta för att gå i linje med det världstäckande beslutet att omnämna sjukdomen som just TSC. Med hjälp av namnbytet understryker vi också att vi är en landsförening som hör ihop med den större  världsomspännande föreningen TSC Alliance, som har sitt säte i USA.

Föreningens främsta uppgifter är att:

* Stödja varandra och ge möjligheter till att utbyta erfarenheter
* Sprida kunskap om Tuberös skleros complex
* Verka för att utveckla och samordna insatser för personer med TSC
* Bevaka aktuell forskning och sprida information om nya rön
* Stödja forskning och upprätthålla internationella kontakter
* Samverka med andra handikapporganisationer i gemensamma frågor

Du håller dig informerad om vad som händer inom TSC Sverige genom att läsa TSC-bladet, gå med i vår Facebookgrupp, besöka hemsidan med jämna mellanrum samt komma på föreningens årsmöten och familjeträffar.

Du blir en del av föreningen genom att betala din årsavgift, komma med idéer till föreningens styrelse samt själv skriva personliga artiklar som vi kan publicera i kommande TSC-blad.

Det är vi tillsammans som är föreningen och det är med varandras hjälp som föreningen blir sådan som vi vill ha den!

Stöd föreningen genom att sätta in ditt bidrag på
föreningens bankgiro: 5796-3647