Att komma ihåg syskonen

Kalender extraFöreningens underbara kåsör Linda Grann sätter ord på det som vi alla innerst inne vet om – Det är inte lätt att vara syskon till en funktionshindrad bror eller syster! På föreningens sommarläger får våra syskon en alldeles särskild plats – en plats att bara få vara tillsammans med andra syskon, som vet precis hur det är!
Läs Lindas underbara text här.

Posted in Att vara syskon, Familjehelg, Medlemsträffar | Tagged , , | Comments Off

Multi Diciplinära Teamet

I anslutning till läkardagen i Göteborg den 4: april 2014 bildades och formerades vårt nya Multi Diciplinära Team med experter inom alla tänkbara professioner inom TSC.
TSC Multidiciplinärt team Gbg 2014Meningen är att behandlande läkare runt om i landet ska kunna kontakta teamet för konsultationer, att det nybildade TSC- expertteamet ska fungera som stöd till regionala centra kring TSC, ”container för kunskap”, hålla sig uppdaterade kring TSC inom sitt respektive område, underlätta samverkan genom att vara sambandscentral, fungera som nod och kunna kanalisera frågor internationellt.  De ska också uppmuntra bildande av regionala multidisciplinära TSC-team i landets sjukvårdsregioner. Som nämnts ovan är det alltså Era behandlande läkare som kan kontakta teamet och inte vi själva.
Här kan du läsa artikeln från Läkardagen i Göteborg och här ser du vilka som ingår i det nybildade multidiciplinära teamet.

 

Posted in Sjukdomsfakta | Tagged , , | Comments Off

Sommarläger på Isaberg

Isaberg-huvudannonsDen 9-13 juli har vi sommarläger på Isaberg Mountain Resort i Småland. HÄR kan du läsa mera om lägret och se den inbjudan som också fanns med i senaste TSC-bladet. HÄR kan du se programmet som det ser ut just nu.
Programmet uppdateras kontinuerligt.

Posted in Familjehelg | Tagged , | Comments Off

TSC Global Awareness Day 15 maj

Var med i det globala evenemanget “A World of Thanks” via den här länken.
Global aeareness day - utan år

Posted in Sjukdomsfakta | Tagged | Comments Off

Familjevistelse på Ågrenska

Ågrenska bildFör alla familjer som aldrig fått chansen att delta på en familjevistelse på Ågrenska vill vi i föreningen varmt rekommendera denna chans. Man får träffa andra familjer i samma situation och dessutom lyssna till mängder av bra och viktig basfakta när det gäller sjukdomen. Barnen med diagnos får en assistent till sitt förfogande och alla syskon delas in i olika åldersgrupper med fritidsledare.

Man ansöker om deltagande via en blankett på Ågrenskas hemsida: http://agrenska.se/Familjevistelser/Familjevistelser-2014/Tuberos-skleros-/

 Det är respektive familjs landsting som står för finansieringen för de deltagande familjerna men man behöver inte ha finansieringen klar för att ansöka. Har man frågor kring finansieringen kan man läsa mer på Ågrenskas hemsida eller kontakta Ågrenska direkt.
www.agrenska.se

HÄR klickar du för att komma till Ågrenskas eget utskick om vistelsen.

Posted in Ågrenska familjevistelse, Föreläsningar, Sjukdomsfakta | Tagged , | Comments Off

Tuberös Skleros Complex och njurar

Tid: 15 april kl 17.30-20.30                                                                                                               Plats: Eugeniahemmet, Karolinska sjukhuset, Stockholm                                                             Föreläsare: Världsledande TSC-njurexperten professor John Bissler, Director of the TSC Center of Excellens, Memphis, Tennessee                                                                                       Program:                                                                                                                                               Kl 17.30   Kaffe                                                                                                                                      Kl 18.00 – ca 20.30  TSC and kidneys (guidelines, follow-up and treatments)  time for questions Föreläsningen kommer att hållas på lättförstålig engelska.

Anmäl till berit@tsc-sverige.se  senast 8 april

Posted in Medlemsträffar, Sjukdomsfakta, Treatment Consensus Guidelines | Tagged , | Comments Off

Nya diagnoskriterier & guidelines för behandling

Bild till give away om diagnoskriterierna Del2-liten till hemsidanNu finns internationella guidelines för behandling av TSC samt uppdaterade diagnoskriterier att läsa på den internationella TSC sidan. Ännu bara på engelska men inom kort kommer varje land att översätta dem på sitt eget språk. Lämna gärna adressen till era behandlande läkare för att ge dem en bra möjlighet att bli uppdaterade på de internationella rekommendationerna. Klicka HÄR för att komma till internationella guidelines och uppdaterade diagnoskriterier.

Posted in Läkemedel, Sjukdomsfakta, Treatment Consensus Guidelines | Tagged , | Comments Off

Fokus på Autism

Fokus på autism konferens 2014En konferens om det aktuella kunskapsläget inom autismspektrumet. Konferensen arrangeras av Center of Neurodevelopmental Disorders på Karolinska Institutet (KIND)
Sista anmälningsdag 10 mars. HÄR hittar du mer information.

Posted in Föreläsningar, Konferenser | Tagged , | Comments Off

Årsmöteshelg 5-6 april 2014

Göteborg TSCSista dagen för anmälan till Årsmöteshelgen har tyvärr passerat.

Vill du hålla dig uppdaterad på vad som händer på en årsmöteshelg skall du bli medlem i föreningen och läsa mer i vår medlemstidning. HÄR kan man anmäla sitt medlemskap.

Posted in Årsmöteshelg, Föreläsningar, Konferenser, Medlemsträffar | Comments Off

TSC forskningskonferens i Washington juli 2013

2nd Annual Step Forward to Cure TSC National Walk on the Mall in Washington DC!Washington marschen2013 års International Research Conference on TSC and Related Disorders 20-23 juli 2014 i Washington samlade världsledande forskare och kliniker samt representanter för TSC-föreningar från hela världen. HÄR kan du läsa hela rapporten från Washington.

Posted in Konferenser, Läkemedel, Sjukdomsfakta | Tagged , | Comments Off