Problemskapande beteende och lågaffektivt bemötande


Plats; Teams (via dator, iPad eller telefon)
Tid; 14/6 10-13

Att arbeta med personer med ett utmanande beteende kan vara både svårt och lite läskigt. Det väcker ofta mycket känslor hos oss själva som vi måste hålla koll på. För dig som förälder till ett barn med TSC har du inget att välja på. Du måste helt enkelt lära dig att hantera vardagen på ett sätt som fungerar för både dig och din anhörig med diagnos. Att vara förälder till någon med utmanande beteende är ett heltidsjobb. MER än ett heltidsjobb faktiskt. Att vara anställd som skolpersonal, elevassistent, stödpedagog, personlig assistent eller annan form av personligt stöd ger dig däremot ett val;

Antingen försöker vi förstå de underliggande orsakerna till de beteendeproblem vi ser och möter dem på smidigaste, minst laddade sätt eller så går vi omkring om tänker att; ”Personen måste skärpa sig”

För oss två – Linda & Annika – är vardagen med lågaffektivt bemötande ständigt närvarande. Vi har inget val, då vi lever med våra TSC tonåringar och måste lära oss att härbärgera deras frustrationer i att inte bli förstådda, att inte hinna med eller i att försöka berätta något som omvärlden inte förstår.

För er personal finns ett val. Att vara nyfiken, att våga fråga er vad personen försöker signalera/berätta för er med sitt beteende och att förhålla er till det ni ser på bästa sätt. Ett sätt är att alltid landa i att personen gör rätt om den kan och att det är vår uppgift att stötta dem att få fler lyckosamma stunder i livet, än misslyckande. Den dagen man har en hel arbetsgrupp runt sin huvudperson, som tänker, ser, analyserar och anpassar sig efter varje situation skapar vi trygghet i tillvaron för våra huvudpersoner. I tryggheten växer sedan tilliten och kraften att våga testa nytt, att utvecklas, att säga ja istället för nej.

Det är med dessa utgångspunkter som grund vi tänker att vi ska prata och med oss under dagen har vi också Josef Hjertzell, som till skillnad mot Annika & Linda INTE har något föräldraperspektiv i detta utan kommer från särskolans värld och har jobbat som lärare med elever med autism i många år. Josef har arbetat med mängder av elever med svåra problemskapande beteende och kan ge oss många goda exempel på lyckade lösningar.

I formuläret ber vi dig ge minst ett exempel på någon utmaning som du upplever i samspelet med ditt barn/ungdom eller den du till vardags arbetar med. Detta ber vi om för att vi tänker att egna exempel gör att vi får förankra kunskapen om lågaffektivt bemötande direkt i er egen vardag. Tänk på att inte skriva ut några namn på våra huvudpersoner.

Välkommen med din anmälan,
Annika, Linda & Josef