Årsmötet genomfört, via GoToMeeting…


Lite teknikstrul i början men sen gick det som en dans!

Under förmiddagen, söndagen den 26:e april, genomfördes TSC Sveriges årsmöte! Årsmötet genomfördes med hjälp av GoToMeeting vilket funkade bra. Göran Anderlind höll i ordförandeklubban och årsmötet avlöpte som planerat. Total 22 personer deltog och mötet tog cirka 60 minuter i anspråk. Till ordförande för en tid om 1 år valdes Annika Hallberg-Juhlin och enda förändringen, i styrelsen var att Maria Comstedt Melén lämnar styrelsen och att Frida Nilsson kliver in som ordinarie ledamot för en tid om två år. Efter det att Göran avslutade mötet fortsatte styrelsen med ett s.k. konstituerande styrelsemöte.