Vinterläger 2020


Utvärdering av TSC Sveriges Vinterläger i Hundfjället, 8-12mars 2020

Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni kunde delge föreningen era synpunkter. Vi behöver denna information för att kunna arrangera ett vinterläger som passar för så många som möjligt och för att kunna redovisa till Socialstyrelsen.

Hur nöjd/missnöjd är du med aktiviteterna för diagnosgruppen? Komplettera gärna med en kommentar, nedan.
Hur nöjd/missnöjd är du med aktiviteterna för syskongruppen? Komplettera gärna med en kommentar, nedan.
Hur nöjd/missnöjd är du med aktiviteterna för föräldragruppen? Komplettera gärna med en kommentar, nedan.
Hur nöjd/missnöjd är du med boendet i Hundfjället? Komplettera gärna med en kommentar, nedan.
Hur nöjd/missnöjd är du med maten på Hundfjället och Bistron? Komplettera gärna med en kommentar, nedan.
Hur nöjd/missnöjd är du med TSC Sveriges vinterläger i Hundfjället, sammantaget? Komplettera gärna med en kommentar, nedan.
Här kan du skriva precis vad som helst, som handlar om TSC Sveriges läger.