Utvärdering Blommenhof 2023


Hur nöjd/missnöjd är du med aktiviteterna för diagnosgruppen? Komplettera gärna med en kommentar, nedan.
Hur nöjd/missnöjd är du med aktiviteterna för syskongruppen? Komplettera gärna med en kommentar, nedan.
Hur nöjd/missnöjd är du med aktiviteterna för föräldragruppen? Komplettera gärna med en kommentar, nedan.
Hur nöjd/missnöjd är du med boendet på Falsterbo Kursgård? Komplettera gärna med en kommentar, nedan.
Hur nöjd/missnöjd är du med maten på Falsterbo Kursgård? Komplettera gärna med en kommentar, nedan.
Hur nöjd/missnöjd är du med TSC Sveriges sommarläger på Hotell Blommenhof? Komplettera gärna med en kommentar, nedan.
Här kan du skriva precis vad som helst, som handlar om TSC Sveriges läger.