Tuberös Skleros Complex och njurar


Tid: 15 april kl 17.30-20.30                                                                                                               Plats: Eugeniahemmet, Karolinska sjukhuset, Stockholm                                                             Föreläsare: Världsledande TSC-njurexperten professor John Bissler, Director of the TSC Center of Excellens, Memphis, Tennessee                                                                                       Program:
Kl 17.30   Kaffe
Kl 18.00 – ca 20.30  TSC and kidneys (guidelines, follow-up and treatments)  time for questions Föreläsningen kommer att hållas på lättförstålig engelska.

Anmäl till berit@tsc-sverige.se  senast 8 april