TSC Länskontaktpersoner


TSC Sveriges Länskontaktpersoner

Personerna du finner nedan, är länskontaktpersoner för TSC Sverige i sitt län. Tankarna med dessa kontaktpersoner är att initiera och främja de sociala nätverken i varje region. Det kan handla om middagar, korvgrillning, gå på ett idrottsevenemang tillsammans eller annatso m medlemmarna i det specifika länet finner lustfullt. Länskontaktpersonerna rapporterar sin verksamhet 1 gång/år, innan föreningens rikstäckande årsmöte, direkt till TSC Sveriges styrelse och har också ekonomiska medel till sitt förfogande direkt ur TSC Sveriges budget.

Då all sjukvård i Sverige är organiserad efter sjukvårdsregioner har även TSC Sverige en Sjukvårdsregions översikt. Den hittar du på hemsidan, under styrelsefliken. Är din kontakt av sjukvårdande karaktär bör du istället kontakta någon av de kontaktpersoner som finns i just din sjukvårdsregion.

Blekinge
Mari Eriksson, mari@tsc-sverige.se
Dalarna
Jonny & Kerstin Westbom, kerstin.westbom@gagnef.st
Gotland
Vakant
Gävleborg
Vakant
Halland
Louise Wallmander, louise.wallmander@gmail.com
Jämtland
Vakant
Jönköping
Anna Lönander, annaj_1986@hotmail.com
Kalmar
Sofia Näslund, sofia@tsc-sverige.se
Kronoberg
Vakant
Norrbotten
Mona Holmström, mona@tsc-sverige.se tel.070-300 08 08
Skåne
Vakant
Stockholm
Sofia Garcia Sahl, sofia.sahl@gmail.com
Södermanland
Petra Moström, petra.mostrom@nykoping.se
Uppsala
Vakant
Värmland
Vakant
Västerbotten
Vakant
Västernorrland
Annika Aynsley, dmlassistans.annika@gmail.se
Västmanland
Vakant
Västra Götaland
Annika H Juhlin, annika@tsc-sverige.se tel.076-800 11 81
Örebro
Sven Helin, sven.helin@oru.se tel.070-543 00 86
Östergötland
Sofia Palo, sofia.palo@boremail.com