TSC-fonden


ATT SKÄNKA SAMT ATT SÖKA PENGAR
Fonden har till ändamål att ur sin avkastning lämna bidrag till forskning och annan verksamhet som främjar de syften som företrädes av TSC Sverige.

Stöd fonden för forskning och utbildning om Tuberös Skleros Complex,
Bankgiro 5072-8914

VI TACKAR VÅRA BIDRAGSGIVARE; BÅDE PRIVATPERSONER SAMT FÖRETAG OCH ORGANISATIONER SAMT UPPMUNTRAR FORSKARE OCH ANDRA VERKSAMMA INOM OMRÅDET TSC ATT SÖKA PENGAR FÖR FORTSATT FRAMGÅNGSRIKT UTVECKLINGSARBETE KRING SJUKDOMEN

För Bidragsgivare
Som bidragsgivare kan du enkelt sätta in pengar direkt på bankgirot för TSC fonden. Dessa bidrag används uteslutande till forsknings- och utbildningsändamål som främjar en ökad kunskap och en större medvetenhet om sjukdomen. Var noggrann med att skriva ditt namn och om du skänker till förmån för något speciellt ändamål, ex en högtidsdag eller som en minnesgåva.

Är du företagare eller av annan orsak behöver ett fakturaunderlag för att kunna skänka pengar ombeds du att kontakta vår kassör Mona Holmström på mona@tsc-sverige.se

Vi har tyvärr ingen möjlighet att tacka varje bidragsgivare enskilt men vill på detta sätt ändå lyfta fram att varje bidrag har en stor betydelse för vår verksamhet.

För sökande ur Fonden
För att ansöka om medel ur TSC-fonden ber vi dig att du fyller i denna blankett där du kommer att få berätta om ändamål och tankar kring ditt arbete och lämna specificerade uppgifter på vad pengarna skall användas till.