TSC & Boende


Boende med TSC-profil – Vilka är dina speciella önskemål?

Varför ett boende med TSC-profil? Personer med TSC skulle sannolikt få ett mycket bättre omhändertagande i en verksamhet som organiseras utifrån de särskilda förutsättningar som just vår diagnos medför, inte minst på grund av den livslånga behandling och uppföljning som de påverkade organsystemen kräver. Målsättningen måste vara att verksamheten ska kunna överta föräldrarnas roll som spindeln i nätet mellan de olika vårdgivarna. Denna undersökning är till för att få fram alla specifika önskemål till ett framtida ”TSC-boende”.

Om du är intresserad så fyller du i namn, E-post och telefonnummer nedan.