Susanne Wennstam-Norée


Susanne Wennstam Norée heter jag och är ordinarie ledamot i TSC Sveriges styrelse. Jag och min man bor tillsammans med Susanne Wennstam Noréevår son i Råcksta i västra Stockholm. I familjen är det jag och vår son som har TSC. Även om vi är släkt så har vi väldigt olika symtom av sjukdomen. Så att det är en komplex sjukdom kan vi skriva under på.

Vi gick med i TSC-föreningen ett par år efter det vi fått våra diagnoser. Då var vi redo att träffa andra familjer i samma situation. Under de första åren var det väldigt mycket att ta in och försöka hantera situationen efter bästa ork och förmåga. Och så har det fortsatt. Att ta sig igenom en prövning efter en annan och försöka se till att njuta av de bra stunderna som faktiskt finns där emellan.

Susanne Wennstam Norée hoppas att kunna bidra
Att delta i styrelsens arbete är väldigt givande. Min förhoppning är att jag ska kunna bidra med min erfarenhet av hur det är att själv ha TSC, samt att vara förälder till ett barn med samma diagnos. Jag är väldigt tacksam för det engagemang och den gemenskap som finns i vår förening.