Styrelsen


Ordförande, Annika Hallberg Juhlin 0768-00 11 81 Skicka E-post till Annika

Vice ordförande, Henrik bergström, 0735-04 04 11, Skicka E-post till Henrik

Sekreterare Peter Hagström  0703-20 04 00 , Skicka E-post till Peter

Kassör, Mona Holmström, 0703-00 08 08, Skicka E-post till Mona

Ordinarie ledamot, Susanne Wennstam Norée , 0704-50 08 64, Skicka E-post till Susanne

Suppleant, Andrew Netzell, 0704-83 54 74 Skicka E-post till Andrew

Suppleant, Malin Ronnby, 0706-69 73 06 Skicka E-post till Malin

Om du/ni har frågor eller funderingar, så tveka inte att kontakta någon av oss i TSC Sveriges styrelse.

Förutom huvudstyrelsen finns också Regionala Sjukvårdsregioner med egna kontaktpersoner. De regionala verksamheterna har en egen budget i föreningens kassa och de lyder direkt under huvudstyrelsen när det gäller redovisning och fördelning av pengar. Hela listan över hur Sverige är indelat och vilka som är föreningens kontaktpersoner i de olika regionerna kan ni läsa på denna PDF – Sjukvårdsregioner TSC

Slutligen finns det också ett stort antal Läns kontaktpersoner som har som uppgift att främja samverkan mellan medlemmarna och uppmuntra till deltagande i kultur- och samhällsliv i det egna länet. I några få län har föreningen inga eller väldigt få medlemmar men i de allra flesta finns minst en särskild kontaktperson som fungerar som ”spindeln i nätet” när det gäller just sociala aktiviteter, träffar, middagar och annat som främjar ett gott och rikt liv. Här kan ni läsa vilka dessa kontaktpersoner är och vilket län de ansvarar för.
PDF – Läns Kontaktpersoner TSC

Spara

Spara

Spara