Rapporter från TSC världs-konferensen i Toronto


TSC Sveriges två internationella representanter, Berit Öberg och Henrik Bergström deltog på TSC världskonferens i Toronto midsommarhelgen. Berit och Henrik var på samma konferens men har man två helt olika infallsvinklar i sina rapporter.

Läs Berits rapport härLäs Henriks rapport här