Rapport från Windsorkonferensen


”From Treatment to Prevention”

Årets internationella forskningskonferens, ett samarrangemang mellan TS Alliance/USA och TSA/Storbritannien, samlade långt över 200 personer i anrika Windsor iint-logoStorbritannien. Essensen i stort i konferensen var att komma vidare från behandling till förebyggande behandling och till framtida prevention. Från Sverige deltog två läkare från nationella TSC- expertteamet, barnneurolog Gunilla Drake och barnnjurläkare Märta Englund, sjuksköterska/ koordinator Anja Engel, Göran och Kerstin Anderlind, undertecknad samt två representanter för svenska Novartis. Aldrig förr har vi varit så många. Här följer en kort resumé av vad som behandlades