Multidisciplinära TSC expertteamets konferens i Helsingborg…

Läs Berit Öbergs rapport från Nationella Multidisciplinära TSC expertteamets konferens och Läkardag 25 maj 2018 i Helsingborg

Tidigt på morgonen, före Läkardagen om TSC, i samband med årsmöteshelgen samlades sju medlemmar från Nationella Multidisciplinära TSC expertteamet (barn/vuxenneurologer, barn/ vuxennjurläkare, tandläkare, barn-och ungdoms-psykiatriker/genetiker) samt undertecknad och representant från Novartis till möte. Föregående mötes protokoll från teamets heldagskonferens på KS i februari (hela femton personer deltog!) följdes upp. Nationella teamet består nu av tjugo läkare från olika discipliner som rör TSC.

Klicka här för att läsa hela rapporten!