Multi Diciplinära Teamet


I anslutning till läkardagen i Göteborg den 4: april 2014 bildades och formerades vårt nya Multi Diciplinära Team med experter inom alla tänkbara professioner inom TSC.
TSC Multidiciplinärt team Gbg 2014Meningen är att behandlande läkare runt om i landet ska kunna kontakta teamet för konsultationer, att det nybildade TSC- expertteamet ska fungera som stöd till regionala centra kring TSC, ”container för kunskap”, hålla sig uppdaterade kring TSC inom sitt respektive område, underlätta samverkan genom att vara sambandscentral, fungera som nod och kunna kanalisera frågor internationellt.  De ska också uppmuntra bildande av regionala multidisciplinära TSC-team i landets sjukvårdsregioner. Som nämnts ovan är det alltså Era behandlande läkare som kan kontakta teamet och inte vi själva.
Här kan du läsa artikeln från Läkardagen i Göteborg och här ser du vilka som ingår i det nybildade multidiciplinära teamet.