Möte med nationella TSC-expert teamet

TSC Nationella expertteamet 2015

I samband med årsmöteshelgen i Stockholm 18-19 April 2015 hölls ett möte med nationella TSC-expert teamet under fredags-eftermiddagen. Åtta läkare från olika sjukhus i landet deltog och du kan läsa hela sammandraget från mötet via den här länken.