Inbjudan till Årsmöteshelg i Stockholm 18-19 april


TSC Årsmöte Stockholm 2015När? 18 – 19 april 2015
Var? Scandic Sjöfartshotellet, Katarinavägen 26, Stockholm

”Vuxenblivandet med TSC”
– 
Vuxenblivandet börjar redan i barndomen

Med denna rubrik vill vi fortsätta på det inslagna temat för året och prata om livet som vuxen med TSC. Ni kommer att bjudas på föreläsningar om olika boendeformer, daglig verksamhet och lära oss mer om ”god man” och rätten till självbestämmande. Vi kommer också att tala om den ofta så svåra övergången till vuxenvården.

Kom och möt andra föräldrar, anhöriga och personer med TSC som har olika erfarenheter kring TSC. Under några dagar har vi tillsammans möjlighet att diskutera, samtala, knyta kontakter och dela erfarenheter kring hur det är att leva med TSC.

I föreningen finns mycket samlad erfarenhet och den viktigaste erfarenhetsbasen utgörs av medlemmarna själva. Tillsammans har vi svar på många av de frågor som rör vardagen. Att sedan komplettera det med medicinsk och pedagogisk expertis gör att vi har goda möjligheter att hitta vägar framåt.

Kom och dela med dig av din erfarenhet och glöm inte att
”dina frågor kanske hjälper andra att förstå sina”

Föreningens årsmöte kommer att hållas 16-17 på lördagen, som en del av programmet för årsmöteshelgen.
Vi har också glädjen att berätta att vi kommer att få njuta av stand-up artisten Erik Löwenthal som framför sin show ”I faderns, sonens och försäkringskassans namn”
Eric Löwenthal och föreställningenI faderns, sonens och försäkringskassans namn

Showen kommer att inleda kvällen som sedan fortsätter med gemensam middag på hotellet.

På söndagen fortsätter föreläsningarna och årsmöteshelgen avslutas med ”Rundabordssamtal” där vi möts varje sjukvårdsregion för sig. Allt för att ta reda på vilka brister, behov och styrkor som finns i de olika regionerna och för att identifiera vilka områden som är extra viktiga att jobba vidare på för föreningen.

Helgen inleds vid 9.30 på lördagen och avslutas med gemensam lunch på hotellet kl.12.00 på söndagen.

Anmälan till Årsmöteshelgen senast 28 februari

görs via mail till annika@tsc-sverige.se samt inbetalning till föreningens bankgiro 5796-3647

Pris: 1195 kr. /person

I priset ingår övernattning lördag – söndag, mat, konferens samt underhållning på lördagskvällen. Möjlighet finns att, till självkostnadspris, boka till en extranatt fredag – lördag. Anmälan om extranatt görs i samband med anmälan.

Inbetalningen av deltagaravgiften gäller som entré till årsmöteshelgen och skall vara föreningen tillhanda senast 31 mars.