Handläggningsstöd för barn och unga med TSC


Nationella arbetsgruppen för TSC har på initiativ och uppdrag från Svensk Neuropediatrisk Förening (SNPF) utarbetat ett handläggningsstöd som skall fungera som en vägledning för behandlande läkare. Sprid informationen vidare till dina läkarkontakter. Läs mer här!