Kan anhörig anmälas enligt Lex Sarah av daglig verksamhet?

Kan en anhörig eller exempelvis ett assistansbolag bli rapporterad enligt Lex Sarah av en daglig verksamhet?

Jag ställde följande frågor till Socialstyrelsen/IVO:

1)Gäller lex Sarah rapport/anmälan mellan två olika verksamheter, exempelvis kommunal daglig verksamhet och arrangör av personlig assistans?

2) Kan en förälder/god man bli lex Sarahrapporterad för händelser i LSS/DV- verksamhet. exempelvis för att en anhörig har skickat en ”sjuk” person till Daglig verksamhet?

3) Kan en God man/förälder Lex Sarahrapportera en Lss-verksamhet?

4) Gäller Lex Sarah rapportskyldigheten bara den egna verksamheten?

Så här svarade socialstyrelsen/IVO:
1. Lex Sarah-anmälan ska göras till Lex Sarah-rapportör i den egna verksamheten. Det är alltså inte något som gäller mellan två olika verksamheter.

2. Lex Sarah gäller vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden, som ska rapporteras för att komma tillrätta med brister i den egna verksamheten, att utveckla denna och förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen. Därför är rapporteringsskyldigheten begränsad till missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden i den egna verksamheten då möjligheten att höja kvaliteten i en verksamhet som inte är ens egen är begränsad. Vad anhöriga gör är inte en del av verksamheten. Personer kan inte anmälas genom Lex Sarah.

3. Endast den som är en del av verksamheten kan och är skyldig att anmäla enligt Lex Sarah. Anhöriga/gode män kan dock uppmärksamma exempelvis personal på missförhållanden/risker man uppfattar i verksamheten.

4. Ja! Se svar ovan.

Du kan läsa mer om Lex Sarah i socialstyrelsens handbok: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19339/2014-1-24.pdf

 

 

Please log in to rate this.
1 person found this helpful.


Tags: , ,

← Kunskapsteamet