Hämmar bilder och kommunikationskartor talet?

Jag vill att mitt barn ska prata mer men logopeden vill att vi ska kommunicera med bilder, kommunikationskartor och med teckenkommunikation. Vi är oroliga för att vårt barn aldrig lär sig prata om vi använder bilder istället för att öva på att tala. Hur ska vi tänka kring det här?

Det korta svaret är att logopeden ger er rätt råd. Habiliteringen har en skyldighet att arbeta enligt forskning och beprövad erfarenhet (evidensbaserat) och forskningen visar att användning av olika alternativa kommunikationssätt stödjer utveckling av tal.

Personer som har kognitiva svårigheter har ofta problem med att både förstå och uttrycka sig verbalt. När vi talar så kommer alla ord ut vår mun i ett konstant flöde utan uppehåll mellan orden. Det kan vara svårt för personen med svårigheter att uppfatta de separata orden i detta flöde. Talat språk kräver också en del av arbetsminnet eftersom det krävs att man ska komma ihåg allt det som sägs för att få ett sammanhang. Personer med kognitiva besvär har ofta ett begränsat arbetsminne, vilket kan göra att det i slutet av ett verbalt budskap kan vara svårt att komma ihåg vad som sades i början. Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), dvs. stödjande kommunikationssätt ger då ett stöd till den verbala kommunikationen som underlättar förståelse. Bilder och teckenkommunikation är exempel på sådana stödjande kommunikationssätt.

När det gäller att tala själv så är det så att tal kräver en väldigt avancerad munmotorik. För personer som har svårt att uppfatta omgivningens verbala språk blir det svårt att ta efter och börja prata själv. Att omgivningen använder exempelvis bilder hjälper personen att fokusera och förstå samtidigt som samtalspartnern oftast saktar ner sitt eget tal. Tillsammans gör detta att orden blir lättare att uppfatta och så småningom ta efter.

Min erfarenhet, och något som många föräldrar kan vittna om, är att många barn kan ha hjälp av kommunikationsappar i en surfplatta. I dessa appar finns oftast talsyntes och/eller man kan prata in ord till olika bilder. Vissa barn kan sitta på egen hand och trycka på olika bilder och ord och på så sätt få dem upprepade många gånger. Efter en tid kan barnet lära sig att säga ordet verbalt själv.

Fråga gärna er logoped om teorierna bakom att använda AKK för att nå fram till verbal kommunikation. Ni behöver inte vara oroliga för att användning av olika former av kommunikationsstöd kommer att hämma ert barns talutveckling. Att tala är det mest effektiva kommunikationssättet för oss människor och alla som kan lära sig att tala kommer succesivt att släppa kommunikationsstödet till förmån för det verbala språket.

En bra skrift som handlar om AKK och autism finns här. http://www.autismforum.se/gn/export/download/af_pdf_vad_kan_man_gora/AKK_kunskapsoversikt_thunberg.pdf

Please log in to rate this.
0 people found this helpful.


Tags: , , ,

← Kunskapsteamet