Bilder till schema och kommunikationskartor?

Var kan man få tag på bilder som man kan använda till schema och kommunikationskartor?

Det finns flera olika programvaror som innehåller bilder och symboler. Om man har kontakt med habiliteringen så kan barnet ofta få en sådan programvara utskriven som hjälpmedel. Exempel på förskrivningsbara program är Communicate In Print och Boardmaker. Numera finns det ett alternativ till de programvaror som kan förskrivas. På webbsidan Bildstöd kan alla som vill registrera sig, kostnadsfritt, få tillgång till ett mycket stort antal bilder och symboler. Bildstöd är användarvänligt och enkelt och min gissning är att dessa fria symboler kommer att användas i allt större utsträckning framöver. Bildstöd till schema mm | TSC Sverige

En annan fördel med sidan Bildstöd är att det är möjligt att ta del av olika typer av bildstöd som andra har tillverkat och valt att göra tillgängligt för alla registrerade användare. På det viset behöver inte alla uppfinna hjulet på nytt utan kan få tips och idéer från andra. För alla användare finns valmöjligheten att spara sitt material privat, så att man endast har tillgång själv, eller offentligt för andra att ta del av. Här ser du ett exempel på hur ett schema för morgonrutinen kan se ut när man använder bilder och symboler från Bildstöd.

Please log in to rate this.
0 people found this helpful.


Tags: , , , ,

← Kunskapsteamet