GDPR


Så här hanterar TSC Sverige personrelaterade uppgifter

Den 25:e maj 2018 kommer denna nya lag att börja gälla. GDPR, General Data Protection Regulation är EU:s nya dataskyddslag. Den innebär att det är varje individs rättighet att få reda på hur man hanterar och vad som händer med hans eller hennes personuppgifter.

   • I TSC Sveriges medlemsregister finns följande uppgifter:

   • Förnamn
   • Efternamn
   • Gatuadress
   • Postadress
   • E-postadress
   • Telefonnummer (till minst en familjemedlem)
   • Födelseår
   • Diagnosbärare/anhörig
   • Länstillhörighet/sjukvårdsregion
   • Betalda årsavgifter
   • I vissa fall information släktskapsförhållanden

  Undrar du/ni om vilka uppgifter som finns sparade om er familj?
  Skicka ett E-postmeddelande till föreningens registeransvarige på [email protected]
  skickar vi ett utdrag på vilka uppgifter som finns.