Fokus på Autism 2012


I April var det en stor konferens om autism i Stockholm – Temat var ”Från diagnos till funktion” och det gavs många föreläsningar om olika sidor av problematiken kring autism. Konferensen arrangerades av Autismforum i samverkan med KIND samt Attention Stockholms län, Autism- och Aspergerförbundet, Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms län, Barn- och ungdomspsykiatri Stockholms läns sjukvårdsområde, Neuropediatrik Karolinska sjukhuset, Neuropsykiatriska enheten Psykiatri nordväst, Sachsska barnsjukhuset och Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.