Familjevistelse på Ågrenska


Ågrenska bildFör alla familjer som aldrig fått chansen att delta på en familjevistelse på Ågrenska vill vi i föreningen varmt rekommendera denna chans. Man får träffa andra familjer i samma situation och dessutom lyssna till mängder av bra och viktig basfakta när det gäller sjukdomen. Barnen med diagnos får en assistent till sitt förfogande och alla syskon delas in i olika åldersgrupper med fritidsledare.

Man ansöker om deltagande via en blankett på Ågrenskas hemsida:

 Det är respektive familjs landsting som står för finansieringen för de deltagande familjerna men man behöver inte ha finansieringen klar för att ansöka. Har man frågor kring finansieringen kan man läsa mer på Ågrenskas hemsida eller kontakta Ågrenska direkt.
www.agrenska.se