Enkät angående hudbesvär vid TSC


Maria Ekbäck PalmetunMaria Ekbäck Palmetun – hudläkare vid Örebro Universitetssjukhus och medlem i TSC Multi Disciplinära Teamet MDT – forskar kring angiofibrom och hur dessa eventuellt påverkar oss nära anhöriga.
Enkätundersökningen är avslutad 15-01-25