Årsmöteshandlingar 2024


Årsmöteshandlingarna skall, enligt TSC Sveriges stadgar, finnas tillgängliga 14 dagar innan årsmötet. Skriv gärna ut dokumenten om du vill ha en egen papperskopia under årsmötet. För att kunna läsa nedanstående dokument måste du använda Adobe Acrobat Reader som du kan ladda ner helt kostnadsfritt på Adobes hemsida.

 

Dagordning för årsmötet

Verksamhetsberättelse 2023

Årsredovisning TSC Sverige 2023

Balansrapport TSC Sverige 2023

Resultatrapport TSC Sverige 2023

Revisionsberättelse TSC Sverige 2023

Verksamhetsplan 2024

Budgetplan 2024