Årsmöteshandlingar | 23 april 2023


Årsmöteshandlingarna skall, enligt TSC Sveriges stadgar, finnas tillgängliga 14 dagar innan årsmötet. Skriv gärna ut dokumenten om du vill ha en egen papperskopia under årsmötet. För att kunna läsa nedanstående dokument måste du använda Adobe Acrobat Reader som man kan ladda ner kostnadsfritt på Adobes hemsida.

Dagordning för årsmötet

Verksamhetsberättelse 2022

Balansräkning TSC Sverige 2022

Balansrapport TSC-fonden 2022

Resultatrapport TSC Sverige 2022

Resultatrapport TSC-fonden 2022

Årsredovisning TSC Sverige 2022

Revisionsberättelse TSC Sverige 2022

Verksamhetsplan 2023-2024

Budgetplan 2023