Aktiviteter


Gruppbild Isaberg till sponsorbrevet

Vår förening har under flera år byggt upp en stark och viktig familjeverksamhet. Vi erbjuder familjer från hela Sverige att delta på våra sommarläger och verksamheten har växt enormt de sista två åren. För många familjer är just detta det allra viktigaste och mest berikande som en familj med TSC kan få uppleva. Att komma samman med andra familjer som lever i samma situation, dela erfarenheter, lära sig mer om sjukdomen och bara få känna att man är en del av en enorm gemenskap – den ovärderliga TSC-gemenskapen!

Denna typ av verksamhet är enormt kostsam för föreningen och kräver en ständig jakt på nya pengar. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att söka pengar men det räcker tyvärr inte. Idag är efterfrågan på att få komma med på föreningens sommarläger så stor att våra kostnader drar iväg och behoven av mer tillskott ökar ständigt.

VILL DU VARA MED OCH SPONSRA FÖRENINGENS FAMILJEVERKSAMHET?
Stöd oss och vår familjeverksamhet genom att sätta in ditt bidrag på
föreningens bankgiro: 5796-3647

Varje bidrag gör skillnad!!

Här hittar du länk till vårt ”Sponsorbrev” för ex. företagskontakter