Petrus De Vries

Petrus de Vries har studerat vi universitetet i Cambridge och är en mycket flitigt anlitad petrus de vriesföreläsare när det gäller beteendeforskning inom NPF-området. Petrus de Vries har sin dagliga gärning i Kapstaden, Sydafrika.
Petrus de Vries har varit besök i Sverige vid TSC Sveriges årsmöten vid flera tillfällen, senast 2014 på Scandic Hotell i Göteborg. Petrus pratar mycket bra och tydlig engelska vilket är har gjort att han har fått fram sitt budskap på ett mycket bra sätt. Petrus de Vries är dessutom humoristisk…